PARTENERI ÎN PROIECT

YuzuPulse își propune să apropie inovația tehnologică de economia socială și educație. Pentru a realiza acest lucru, însoțim specialiștii non-tehnologici pentru a utiliza tehnologia accesibilă și ușor de proiectat. De asemenea, YuzuPulse își propune să încurajeze actorii responsabili cu inovația socială să crească la nivel internațional. Începând din Europa și susținând actorii pliați pe inovație socială să treacă de nivelul local și național, dorim să încurajăm cooperarea europeană și schimburile de expertize și soluții peste granițe.

Citizens in Power (CIP) este o organizație non-guvernamentală independentă, fără scop lucrativ, care se adresează nevoilor și cerințelor oamenilor prin implicarea lor în viața socială și civică, oferindu-le, simultan, materiale inovatoare și instruire gratuită legate de o varietate de domenii, cum ar fi educația (inclusiv educație online), incluziunea, antreprenoriatul și mediul de afaceri, cultura, piața muncii și învățarea pe tot parcursul vieții.

CIP vizează, în principal, dezvoltarea educației, antreprenoriatului și învățării pe tot parcursul vieții, în Cipru și în străinătate. Pentru a atinge aceste obiective, CIP are o colaborare continuă cu universitățile representative, școlile, ONG-urile și organizațiile de cercetare din Cipru privind dezvoltarea de proiecte, traininguri și materiale educaționale. CIP păstrează o rețea valoroasă de formatori profesioniști și experți educaționali cu o vastă experiență, atât în educația formală, cât și în educația nonformală.

Colegiul Tehnic ,,Mihai Băcescu” din Fălticeni, România, este o instituție publică de învățământ care oferă elevilor standarde educaționale de calitate în context național și european, pe baza responsabilității, realizării sarcinilor și egalității de șanse, pentru a dezvolta valori umane și a obține competențe profesionale care îndeplinesc cerințele unei societăți democratice bazate pe cunoaștere. Numărul mare de elevi care aleg să studieze aici beneficiază de o formare educațională minuțioasă, care se desfășoară într-o atmosferă de învățare amiabilă. Având o experiență de peste 50 de proiecte europene implementate, școala facilitează activități de învățare pentru a obține cele mai bune rezulate în educație. Aceste activități sunt concepute pentru a instrui elevii în diferite domenii profesionale, în concordanță cu educația pentru cetățenie și valorile europene.    

Logopsycom a fost inițial creat ca o companie specializată pe tulburări de învățare, în special tinerii ,,Dis” (Dispraxie, Disfazie, Dislexie, etc.) sau numite și Tulburări Specifice de Învățare (TSI). După câțiva ani în calitate de însoțitori ai școlilor, centrelor de învățământ profesional, organizațiilor educative, tinerilor și părinților, am creat sau am folosit metode alternative și instrumente (digitale sau nu) și ne-am dezvoltat propriul domeniu de expertiză sub forma unui centru de inovare în educație.

Areadne este un centru acreditat pentru învățare pe tot parcursul vieții, specializat în cursuri de formare profesională și cursuri pentru tinerii NEET („Not in Education, Employment or Training”), neincluși în programe educaționale, în câmpul muncii ori în programe de formare profesională, cursuri pentru profesioniști și publicul larg.

Oferim cursuri și examene online și față-în-față în greacă și engleză, la diferite niveluri ale Cadrului Elen al Calificărilor (echivalent Cadrului European al Calificărilor). Cursurile noastre includ formarea cadrelor didactice, TIC, limbi străine, studii turistice, administrarea afacerilor și multe altele. Multe dintre cursurile noastre includ stagii sau alte elemente practice. Mai mult decât atât, proiectăm și evaluăm cursuri pentru companii și alte organizații.

Babel Idiomas este o școală privată din Malaga (Spania). Suntem specializați în cursuri de limba engleză pentru toate vârstele, de la copii de câțiva ani până la vârstnici de 70 ani.

Pregătim elevi pentru examenele oficiale, oferim training companiilor și furnizăm activități lingvistice extra-curriculare în diverse școli locale. Aceste activități sunt realizate atât față în față, cât și online. Ne specializăm în folosirea tehnicilor de mentorat și inteligență emoțională în predarea limbii engleze, oferind formare pentru profesori și servicii de consultanță către alte școli și profesori din Europa.

On this website we use first or third-party tools that store small files (cookie) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (technical cookies), to generate navigation usage reports (statistics cookies) and to suitable advertise our services/products (profiling cookies). We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience.