Εταίροι

Σκοπός της YuzuPulse είναι να φέρει την τεχνολογική καινοτομία πιο κοντά στην κοινωνική οικονομία και την εκπαίδευση. Για να το πετύχει αυτό, ενθαρρύνει ειδικούς που δεν διαθέτουν γνώσεις τεχνολογίας να χρησιμοποιούν προσβάσιμες και εύχρηστες τεχνολογίες για τους σκοπούς της ειδικότητάς τους, καθώς και παράγοντες της κοινωνικής καινοτομίας να αναπτυχθούν σε διεθνές επίπεδο. Ξεκινώντας από την Ευρώπη και υποστηρίζοντας φορείς κοινωνικής καινοτομίας να υπερβούν το τοπικό και το εθνικό επίπεδο, επιθυμούν να προωθήσουν την ευρωπαϊκή συνεργασία και τις ανταλλαγές εμπειρογνωμοσύνης και διασυνοριακών λύσεων.

Ο Citizens in Power (CIP) είναι ένας ανεξάρτητος, μη-κερδοσκοπικός, μη-κυβερνητικός οργανισμός που ασχολείται με τις ανάγκες των ανθρώπων μέσω της συμμετοχής τους στην κοινωνική και πολιτική ζωή, προσφέροντάς τους ταυτόχρονα καινοτόμο υλικό και δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα που σχετίζονται με διάφορους τομείς, όπως η εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής εκπαίδευσης), η ένταξη, η επιχειρηματικότητα και οι επιχειρήσεις, ο πολιτισμός, η αγορά εργασίας και η διά βίου μάθηση.

Ο CIP στοχεύει κυρίως στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης, της επιχειρηματικότητας και της δια βίου μάθησης στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Για την επίτευξη των στόχων αυτών, ο CIP έχει συνεχή συνεργασία με κορυφαία πανεπιστήμια, σχολεία, ΜΚΟ και ερευνητικούς οργανισμούς στην Κύπρο για την ανάπτυξη σχεδίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικού υλικού. Ο CIP διαθέτει ένα πολύτιμο δίκτυο επαγγελματιών εκπαιδευτών και εκπαιδευτικών εμπειρογνωμόνων με εμπειρία στην τυπική και την μη-τυπική εκπαίδευση.

Το Τεχνικό Κολλέγιο “Mihai Bacescu” από το Falticeni της Ρουμανίας, είναι ένα δημόσιο σχολείο που προσφέρει στους σπουδαστές του ποιοτικά εκπαιδευτικά προγράμματα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με βάση την ευθύνη, την αποτελεσματικότητα, την ισότητα ευκαιριών για την ανάπτυξη ανθρώπινων αξιών και την απόκτηση επαγγελματικών ικανοτήτων που πληρούν τις απαιτήσεις μιας δημοκρατικής χώρας βασισμένης στη γνώση. Οι πολυάριθμοι μαθητές που επιλέγουν να σπουδάσουν εδώ επωφελούνται από μια διεξοδική εκπαιδευτική διδασκαλία που λαμβάνει χώρα σε μια φιλική ατμόσφαιρα μάθησης. Έχοντας εφαρμόσει περισσότερα από 50 ευρωπαϊκά προγράμματα, το σχολείο οργανώνει πληθώρα μαθησιακών δραστηριοτήτων προκειμένου να επιτύχει τα καλύτερα αποτελέσματα στην εκπαίδευση και έχει σχεδιαστεί για να εκπαιδεύσει μαθητές σε διάφορους επαγγελματικούς τομείς με σεβασμό στην ευρωπαϊκή ταυτότητα και αξίες.

Η Logospycom δημιουργήθηκε αρχικά ως εταιρία εξειδικευμένη στις μαθησιακές διαταραχές, και ειδικά στις διαταραχές των νέων (δυσπραξία, δυσφασία, δυσλεξία κλπ.), γνωστές και ως  Ειδικές Μαθησιακές Διαταραχές (ΕΜΔ). Μετά από αρκετά χρόνια συνεργασίας με σχολεία, κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, εκπαιδευτικούς οργανισμούς, νέους και γονείς, δημιουργήσαμε ή χρησιμοποιήσαμε εναλλακτικές μεθόδους και εργαλεία (ψηφιακά και μη), διευρύνοντας το πεδίο εξειδίκευσής μας ως κέντρο εκπαιδευτικής καινοτομίας.

Η Αριάδνη είναι ένα πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης που ειδικεύεται στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ανέργων, ευπαθών ομάδων, επαγγελματιών, καθώς και για το ευρύ κοινό.

Προσφέρει δια ζώσης εκπαιδευτικά προγράμματα στα ελληνικά και στα αγγλικά σε διάφορα επίπεδα του Ελληνικού Πλαισίου Προσόντων (ισοδύναμο με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων). Τα προγράμματά της περιλαμβάνουν κατάρτιση εκπαιδευτικών, κατάρτιση στις ΤΠΕ, σε ξένες γλώσσες, στον τουρισμό, στη διοίκηση επιχειρήσεων και πολλά άλλα. Αρκετά προγράμματα περιλαμβάνουν πρακτική άσκηση. Επιπλέον, σχεδιάζει και αξιολογεί εκπαιδευτικά προγράμματα για επιχειρήσεις και άλλους οργανισμούς.

Το Babel idiomas είναι μια ιδιωτική σχολή μάθησης γλωσσών στη Μάλαγα (Ισπανία). Ειδικευόμαστε σε μαθήματα αγγλικών για όλες τις ηλικίες, με τους νεότερους μαθητές μας να είναι νήπια, και τους μεγαλύτερους μας στη δεκαετία των ’70.

Προετοιμάζουμε τους μαθητές για επίσημες εξετάσεις, προσφέρουμε εκπαίδευση σε εταιρίες και παρέχουμε εξωσχολικές δραστηριότητες εκμάθησης γλώσσας σε διάφορα τοπικά σχολεία. Αυτό το κάνουμε τόσο πρόσωπο με πρόσωπο όσο και μέσω διαδικτυακής εκπαίδευσης. Ειδικευόμαστε στη χρήση τεχνικών καθοδήγησης και συναισθηματικής νοημοσύνης στη διδασκαλία γλωσσών και προσφέρουμε εκπαίδευση εκπαιδευτικών και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε άλλα σχολεία και εκπαιδευτικούς σε όλη την Ευρώπη.

On this website we use first or third-party tools that store small files (cookie) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (technical cookies), to generate navigation usage reports (statistics cookies) and to suitable advertise our services/products (profiling cookies). We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience.