ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

Η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας θεωρείται στην Ευρώπη ως μια βασική δεξιότητα για απασχόληση

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έρευνα της ΕΕ με θέμα τις Γλωσσικές Γνώσεις (2012), τα Αγγλικά είναι με διαφορά, η πλέον διδασκόμενη ξένη γλώσσα στη πλειονότητα των χωρών μελών της ΕΕ σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα. Επιπλέον, η μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα την Επάρκεια Ξένων Γλωσσών και την Απασχολησιμότητα (2015) αποκάλυψε ότι σε πέραν των 4 από τους 5 εργοδότες δήλωσαν σε συνέντευξή τους, ότι τα Αγγλικά είναι η πλέον χρήσιμη γλώσσα σε όλους τους τομείς, καθώς και σε σχεδόν όλες τις μη αγγλόφωνες χώρες.

Το οπτικό υλικό, όπως τα κόμικς, θεωρείται ως απλό εργαλείο για την εκμάθηση γλωσσών, αν και έχει τα όριά του

Ενώ πέραν του 98% των εκπαιδευτικών, οι οποίοι συμμετείχαν σε έρευνα της Γαλλικής Ένωσης Εκδοτών, δήλωσαν ότι αντιλαμβάνονται τις παιδαγωγικές δυνατότητες των κόμικς, μόλις το 30% αυτών τα χρησιμοποίησαν ως μέρος των πρακτικών διδασκαλίας τους κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, κυρίως εξαιτίας της έλλειψης έμπρακτης καθοδήγησης.

Τα εκπαιδευτικά οφέλη των κόμικς στην τάξης είναι σαφώς προσδιορισμένα στη θεωρία:

 • Επιτρέπουν να εξελιχθεί το μάθημα σε διηγήματα, το οποίο κάνει τις βασικές ιδέες λιγότερο αφηρημένες.
 • Μπορούν να θεωρηθούν ως άτυπες πηγές μάθησης, συμπληρωματικές των κειμένων του μαθήματος και ως εκ τούτου λιγότερο «τρομακτικές» για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.
 • Προσφέρουν ενδείξεις για οπτική διατύπωση, γεγονός το οποίο στηρίζει τον/την αναγνώστη/-στρια να διαβάσει με το δικό του/της ρυθμό και να επιστρέψει με μεγαλύτερη ευκολία στα βασικά σημεία.
 • Όταν ο/η αναγνώστης/-στρια έχει εκπαιδευτή στην δημιουργία ενός κόμικ στριπ ή μιας σελίδας κόμικ, τα κόμικς μετατρέπονται σε ένα μέσο αυτοέκφρασης και αποκατάστασης της γνώσης.

Στη πράξη, ωστόσο, διαφαίνεται ότι οι δυνατότητες των κόμικς ως εκπαιδευτικά εργαλεία δεν έχουν γίνει ακόμη αντιληπτές στα εκπαιδευτικά ιδρύματα γενικότερα. Το Εθνικό Συνέδριο Κόμικς στην Ανγκουλέμ της Γαλλίας το 2017 καταπιάστηκε με την αντιμετώπιση των φραγμών, οι οποίοι εμποδίζουν τα κόμικς από το να συμπεριληφθούν στις τάξεις. Τα κυριότερα ευρήματα ήταν τα ακόλουθα:

 • Τα κόμικς εξακολουθούν να διαθέτουν αρνητική εικόνα ως ένα «ανάλαφρο μέσο», ακατάλληλο για να υποστηρίξει την πραγματική εκμάθηση.
 • Παρατηρείται μια έλλειψη επίσημης καθοδήγησης ως προς ποια κόμικς να χρησιμοποιούνται και πώς θα μπορούσαμε να τα εντάξουμε στις πρακτικές διδασκαλίας.
 • Οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες στον προσδιορισμό των κόμικς που συνάδουν με το πρόγραμμα διδασκαλίας.
 • Ακόμα και όταν τα κόμικς χρησιμοποιούνται, οι εκπαιδευτικοί εστιάζουν στο κείμενο και δεν είναι σε θέση να αναλύσουν τα εικονογραφήματα.
 • Τα κόμικς είναι ακριβότερα σε σχέση με άλλα βιβλία και είναι δυσκολότερο να αποκτηθούν για τις σχολικές βιβλιοθήκες και τους μαθητές.

Πέραν αυτών των φραγμών, είναι σημαντικό να καταγράψουμε και άλλα εμπόδια:

 • Δεν είναι όλα τα κόμικς προσιτά για μαθητές/τριες με ιδιαίτερες μαθησιακές δυσκολίες.
 • Οι πολιτιστικοί φραγμοί θα μπορούσαν να δυσκολέψουν τους εκπαιδευτικούς από το να νιώσουν εξαρτισμένοι, ώστε να χρησιμοποιήσουν τις διάφορες μορφές κόμικς που δύναται να είναι διαδομένες μεταξύ των μαθητών/-τριών.

Παρατηρείται η ανάγκη ανάπτυξης των δεξιοτήτων ΤΠΕ των εκπαιδευτικών, καθώς και της δημιουργίας εναλλακτικών παιδαγωγικών εργαλείων χωρίς αποκλεισμούς.

Με την ανάπτυξη προσβάσιμων διαδικτυακών πηγών, υπάρχει ένα αυξημένο ενδιαφέρον από πλευράς των εκπαιδευτικών για την ανάπτυξη νέων τρόπων παρουσίασης των μαθημάτων τους, συμπεριλαμβανομένου μέσω των κόμικς στριπς και των σελίδων κόμικς. Σήμερα, υπάρχουν αρκετά επιγραμμικά εργαλεία και πλατφόρμες για να υποστηρίξουν τη προσπάθεια αυτή, απαλλάσσοντας τους εκπαιδευτικούς από την ανάγκη να διαθέτουν σχεδιαστικές ικανότητες για τη δημιουργία δικών τους κόμικς για την αίθουσα διδασκαλίας. Εντούτοις, οι εκπαιδευτικοί εξακολουθούν να χρειάζονται καθοδήγηση αναφορικά με τους τρόπους συμπερίληψης των κόμικς στα μαθήματά τους, καθώς και στο ευρύτερο σχολικό πρόγραμμα.

Για το λόγο αυτό, έχουμε δημιουργήσει το παρόν έργο, ώστε να στηρίξουμε τους εκπαιδευτικούς κατά τη χρήση και δημιουργία εκπαιδευτικών κόμικς για μια καινοτόμο παιδαγωγική.

Το έργο EdComix αποσκοπεί στη δημιουργία μιας μεθοδολογίας για την καλύτερη αξιοποίηση των κόμικς ως εκπαιδευτικό εργαλείο για την εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας χωρίς αποκλεισμούς (Ιδιαίτερες Μαθησιακές Δυσκολίες, πολιτισμικές διαφορές), μέσω της ανάπτυξης μιας σειράς εργαλείων, τα οποία θα στηρίξουν τους εκπαιδευτικούς στην υλοποίηση μιας καινοτόμου παιδαγωγικής μεθόδου μέσω της χρήσης κόμικ στριπς και σελίδων κόμικς. Ταυτόχρονα, το έργο EdComix θα παρέχει καθοδήγηση και υλικό κατάρτισης στους εκπαιδευτικούς για τη στήριξη της ικανότητάς τους να δημιουργούν σελίδες για τις δικές τους ανάγκες και να προτείνουν εργαλεία για τη δημιουργία κόμικς στους μαθητές τους.

Έχοντας θέσει τους στόχους αυτούς, το έργο EdComix θα βοηθήσει στην ανάπτυξη των τεχνικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, αναφορικά με τη δημιουργία ψηφιακών κόμικς χωρίς αποκλεισμούς για εξατομικευμένη, πρακτική χρήση στις τάξεις τους. Επίσης, το έργο θα ενδυναμώσει τις δεξιότητες των μαθητών/-τριών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αγγλική γλώσσα και θα συμβάλει στην παροχή μιας εναλλακτικής και χωρίς αποκλεισμούς προσέγγιση ως προς την εκπαίδευση.  

On this website we use first or third-party tools that store small files (cookie) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (technical cookies), to generate navigation usage reports (statistics cookies) and to suitable advertise our services/products (profiling cookies). We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience.