ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Παιδαγωγικός οδηγός με πρακτικές χρήσεις των
κόμικς στην εκπαίδευση

Ένας οδηγός που θα συγκεντρώνει την έρευνα των εταίρων για την χρήση των κόμικς στην εκπαίδευση, εντοπίζοντας τις βέλτιστες πρακτικές της χρήσης των κόμικς στην μαθησιακή διαδικασία.

Οδηγός δημιουργίας ψηφιακών κόμικς για εκπαιδευτικούς​

Ένας οδηγός απευθυνόμενος σε εκπαιδευτές και εκπαιδευτικούς, με οδηγίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας ψηφιακών κόμικς για τις ανάγκες της τάξης.​

Οδηγός εφαρμογής

Ένας οδηγός που συγκεντρώνει μελέτες περίπτωσης, βέλτιστες πρακτικές και συμβουλές από την εμπειρία των συνεργατών.

Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα την δημιουργία κόμικς για εκπαιδευτικούς

Ένα δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο για την κατάρτιση εκπαιδευτών και εκπαιδευτικών στη δημιουργία ψηφιακών κόμικς για την εκμάθηση γλωσσών.

Πακέτα σχεδίων μαθημάτων και κόμικς

Ένα σύνολο σχεδίων μαθήματος που θα παρουσιάζουν πρακτικά παραδείγματα χρήσης των κόμικς στην τάξη για παιδαγωγικούς σκοπούς.

Ψηφιακά εργαστήρια δημιουργίας κόμικς με μαθητές

Εργαστήρια που θα ωθήσουν τους μαθητές να δημιουργήσουν τα δικά τους κόμικς για να οργανώσουν, να παρουσιάσουν και να εμπεδώσουν τις γνώσεις τους στα μαθήματά τους.

Σημείωση σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλα τα περιεχόμενα διανέμονται υπό Άδεια Creative Commons: Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές CC BY-NC-SA 4.0

Εκτός αν ορίζετε διαφορετικά, μπορείτε να:

  • Μοιραστείτε –  αντιγράψετε και αναδιανέμετε το υλικό με κάθε μέσο και τρόπο.
  • Προσαρμόσετε – αναμείξτε, τροποποιήστε και δημιουργήστε πάνω στο υλικό.

Ο αδειοδότης δεν μπορεί να ανακαλέσει αυτές τις ελευθερίες όσο εσείς ακολουθείτε τους όρους της άδειας. Υπό τους ακόλουθους όρους:

  • Αναφορά Δημιουργού – Θα πρέπει να καταχωρίσετε αναφορά στο δημιουργό , με σύνδεσμο της άδειας, και με αναφορά αν έχουν γίνει αλλαγές. Μπορείτε να το κάνετε αυτό με οποιονδήποτε εύλογο τρόπο, αλλά όχι με τρόπο που να υπονοεί ότι ο δημιουργός αποδέχεται το έργο σας ή τη χρήση που εσείς κάνετε.
  • Μη Εμπορική Χρήση – Δε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υλικό για εμπορικούς σκοπούς.
  • Παρόμοια Διανομή – Αν αναμείξετε, τροποποιήσετε, ή δημιουργήσετε πάνω στο υλικό, πρέπει να διανείμετε τις δικές σας συνεισφορές υπό την ίδια άδεια όπως και το πρωτότυπο.

On this website we use first or third-party tools that store small files (cookie) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (technical cookies), to generate navigation usage reports (statistics cookies) and to suitable advertise our services/products (profiling cookies). We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience.